E-veikala www.gudruciovaistine.lt pirkšanas-pārdošanas noteikumi


Vispārīgie noteikumi


1.1.Šie slēgtās akciju sabiedrības „Norameda“ pirkšanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi), noslēdzot distances pirkšanas-pārdošanas līgumus E-veikalā www.gudruciovaistine.lt (turpmāk – E-veikals) nosaka slēgtās akciju sabiedrības „Norameda“ preču pasūtīšanas, pirkšanas, atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī norāda informāciju, kas jāsniedz Pircējam saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

1.2. Par Pircēju šo Noteikumu izpratnē tiek uzskatīta persona, kura iepērkas E-veikalā pēc reģistrācijas veikšanas vai bez reģistrācijas (turpmāk - Pircējs). Interneta veikalā iepirkties var:

1.2.1. fiziskas rīcībspējīgas personas, t.i., pilngadīgas (sasniegušas 18 gadu vecumu)personas ar neierobežotu rīcībspēju;

1.2.2. juridiskas personas;

1.2.3. augstākminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

1.3.Šīs preces Pārdevējs ir Slēgtā akciju sabiedrība „Norameda“, privāta juridiskā persona, kuras juridiskā forma – slēgtā akciju sabiedrība, juridiskās personas reģ. Nr. 140744584, reģistrēta juridiskā adrese: Meistru iela 8A, Viļņa, adrese sarakstei – Gyneju iela 16, Viļņa, dati tiek apkopoti un aizsargāti Juridisko personu reģistrā, tālruņa numurs (8 5) 2 306499 faksa numurs (8 5) 2 306511 (turpmāk – Pārdevējs).

1.4. Pārdevējs un Pircējs turpmāk abi kopā saukti – Puses, un katrs atsevišķi – Puse.

1.5. Šie Noteikumi ir Pusēm saistošs juridisks dokuments, kurš nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, atbildību, preču iegādes un maksājumu par tām noteikumus, piegādes un atgriešanas noteikumus un kārtību, Pircējam iegādājoties preces E- veikalā.

1.6. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā laikā izdarīt grozījumus un papildinājumus šajos Noteikumos, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Pircējs par to tiks informēts E-veikala mājas lapā. Grozījumi stājas spēkā no publicēšanas brīža visiem darījumiem, kas tika veikti pēc publicēšanas, tādēļ Pircējam ieteicams iepazīties ar Noteikumiem katrā iepirkšanās reizē. Pērkot E-veikalā, Pircējam ir saistoši pasūtījuma izdarīšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi.

1.7. Reģistrējoties vai izdarot pasūtījumu, Pircējs bez ierunām apstiprina, ka viņam ir tiesības veikt pirkumus E-veikalā. Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs arī apstiprina, ka noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircējs nepārkāpj trešo personu tiesības un likumīgās intereses. Pārdevējs neuzņemas nekādu juridisku atbildību, ja šis Pircēja apstiprinājums ir pilnīgi vai daļēji neprecīzs vai jebkādā ziņā maldinošs.

1.8. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka Pircējs nav pienācīgi iepazinies ar Noteikumiem, kaut gan Pircējam ir bijusi iespēja ar tiem iepazīties.

1.9. Pircējs, izmantojot E-veikalu, piekrīt šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt Lietuvas Republikas likumus. Ja Pircējs nepiekrīt šiem Noteikumiem vai jebkurai šo Noteikumu daļai, kopējai cenai vai tās daļai, jebkādām papildu izmaksām un / vai papildu izdevumiem, tādā gadījumā Pircējs nedrīkst iesniegt pasūtījumu, iegādāties preces un noslēgt pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Pārdevēju.

2. Preču pasūtīšana un samaksa par precēm.

2.1. E-veikalā Pircējs var pirkt visu diennakti, 7 dienas nedēļā.

2.2.Pasūtīt preces E-veikalā Pircējs var:

2.2.1. reģistrējoties šajā E-veikalā – ievadot reģistrācijas laikā pieprasītos datus;

2.2.2. bez reģistrācijas šajā E-veikalā.

2.3.Pircējs, apmeklējot E-veikalu, izvēlas sev patīkamas preces, uz kuru pamata tiek izveidots preču grozs. Pircējs, pasūtot preces Noteikumu 2.2. punktā noteiktajos veidos, atbilstošos Pārdevēja sniegtajos informācijas laukos norāda preču pasūtīšanas pienācīgai izpildei nepieciešamos Pircēja personas datus, kas vajadzīgi izvēlēto preču iegādei, apmaksai un piegādei.

2.4. Pērkot interneta veikalā vai maksājot par precēm ar pārskaitījumu, maksājumu kartēm vai skaidrā naudā, izmantojot maksājumu starpnieku „Paysera” vai pērkot interneta veikalā un maksājot par precēm ar pārskaitījumu, izmantojot maksājumu starpnieku „Paypal”, pasūtījums tiek nodots turpmākai izpildei tikai no tā brīža, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja „Paysera” kontā (maksājot caur „Paysera”) vai Pārdevēja „Paypal” kontā (maksājot caur „Paypal”).

2.5. Pērkot E-veikalā, un par precēm preču piegādes laikā maksājot kurjeram skaidrā naudā vai ar bankas karti, līgums uzskatāms par izpildāmu no tā brīža, kad Pircējs apstiprina savu pasūtījumu E-veikalā.

2.6. Pērkot E-veikalā, un par precēm maksājot skaidrā naudā vai ar bankas karti „Lietuvos spauda”, „Rkiosk” kioskos vai „Maxima” mazumtirdzniecības veikalu kasēs, pasūtījums tiek nodots turpmākai izpildei tikai no tā brīža, kad nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja bankas kontā.

2.7. Pēc pasūtījuma iesniegšanas, uz Pircēja norādīto e-pastu Pārdevējs nosūta automātisku apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts E-veikalā. Apstiprinājumā ir URL saite uz šiem Noteikumiem, pēc kuras aktivizēšanas šie Noteikumi tiek atvērti PDF formātā.

2.8.Pircējs var norēķināties par precēm vienā no E-veikala sniegtajiem veidiem un nosacījumiem:

2.8.1. izmantojot maksājumu starpnieku „Paysera“:

2.8.1.1. internetā caur savas internetbankas sistēmu vai caur „Paysera“ maksājumu sistēmu;

2.8.1.2. skaidrā naudā vai ar bankas karti „Lietuvos spauda“ kioskos;

2.8.1.3. skaidrā naudā vai ar bankas karti „Narvesen“ kioskos;

2.8.1.4. skaidrā naudā vai ar bankas karti „Maxima“ mazumtirdzniecības veikalu kasēs;

2.8.2. izmantojot maksājumu starpnieku „PayPal“, pērkot preces interneta veikalā; lai izveidotu „PayPal“ kontu, Jums ir nepieciešama kredītkarte vai debetkarte un e-pasta adrese; reģistrācija notiek „PayPal“ noteiktajā kārtībā;

2.8.3. skaidrā naudā vai ar bankas karti preču piegādes / izņemšanas brīdī.

2.9. Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar likuma "Par personas datu tiesisko aizsardzību" prasībām, kopš 2018. gada 25. maija - Vispārējās datu aizsardzības regulas Nr. 2016/679 prasībām, citiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem, kas regulē šādu personas datu apstrādi un aizsardzību, Pārdevēja privātuma politiku. Pārstrādājot un uzglabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, izpaušanu, kā arī jebkuru citu nelikumīgu apstrādi.

Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšana

3.1.Iegādājoties interneta veikalā un izvēloties apmaksu par precēm ar pārskaitījumu vai maksājumu karti, izmantojot „Paysera“ (internetbanku), tiek uzskatīts, ka pirkšanas - pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts, kad Pircējs izvēlas iegādāto (-ās) preci (-es), izveido preču grozu ( turpmāk - "Iepirkumu grozs"), noklikšķina uz saites "PASŪTĪT" un noklikšķinot uz atbilstoša „Paysera” logotipa apmaksā kopējo preču cenu, ieskaitot visus nodokļus, kā arī visas papildu izmaksas un / vai citas izmaksas (piemēram, pārvadāšanas, piegādes, pasta un citas izmaksas), ja ir šādas papildu maksas un / vai izmaksas, un nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā.
3.2. Iegādājoties interneta veikalā un izvēloties apmaksu par precēm ar pārskaitījumu, izmantojot „PayPal“, tiek uzskatīts, ka pirkšanas - pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts, kad Pircējs izvēlas iegādāto (-ās) preci (-es), izveido preču grozu ( turpmāk - "Iepirkumu grozs"), noklikšķina uz saites "PASŪTĪT" un noklikšķinot uz atbilstoša „PayPal“ logotipa apmaksā kopējo preču cenu, ieskaitot visus nodokļus, kā arī visas papildu izmaksas un / vai citas izmaksas (piemēram, pārvadāšanas, piegādes, pasta un citas izmaksas), ja ir šādas papildu maksas un / vai izmaksas, un nauda tiek ieskaitīta Pārdevēja kontā.

3.3. Iegādājoties interneta veikalā un izvēloties apmaksu par precēm kurjeram, kurš tās piegādā, „Lietuvos spauda“, „Rkiosk“ kioskos vai „Maxima“ mazumtirdzniecības veikalu kasēs skaidrā naudā vai ar bankas karti, tiek uzskatīts, ka pirkšanas - pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju ir noslēgts, kad Pircējs izvēlas iegādāto (-ās) preci (-es), izveido preču grozu ( turpmāk - "Iepirkumu grozs"), noklikšķina uz saites "PASŪTĪT", ar šo piekrītot kopējai preču cenai, ieskaitot visus nodokļus, kā arī visas papildu izmaksas un / vai citas izmaksas (piemēram, pārvadāšanas, piegādes, pasta un citas izmaksas), ja ir šādas papildu maksas un / vai izmaksas.

3.4. Noslēdzot Pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas brīdī norādītais preču sortiments, to daudzums, cena, piegādes laiks un citi nosacījumi ir saistoši Pircējam, un Pārdevējs tos var mainīt tikai šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

3.5. Pasūtījuma laikā sniegtie dati tiek glabāti Pārdevēja datubāzē.

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces E-veikalā saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas-pārdošanas līguma šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

4.3. Pircējam ir tiesības atgriezt preces saskaņā ar šiem Noteikumiem.

4.4. Pircējs var atcelt vai koriģēt Preču grozu līdz maksājuma metodes izvēles un apstiprināšanas brīdim.

5. Pārdevēja tiesības

5.1. Ja Pircējs mēģina jebkādā veidā apdraudēt E-veikala darbu, datu drošību vai pārkāpj citus Pircēja pienākumus, kas paredzēti Noteikumos un /vai Lietuvas Republikas tiesību aktos, tad Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot piekļuvi E-veikalam.

5.2. Pēc 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas no preču izņemšanas vai apmaksas dienas Pārdevējam ir tiesības anulēt pasūtījumu un atgriezt preces Pārdevējam, ja Pircējs:

5.2.1. neizņem preces vai nesamaksā par precēm pēc tam, kad ir izvēlējies samaksāt par precēm skaidrā naudā vai ar bankas karti preču izņemšanas laikā;

5.2.2. Pircējs apmaksā par precēm iepriekš, bet neizņem preces, jo Pārdevējs nevar sazināties ar Pircēju norādītajā termiņā saskaņā ar izvēlēto piegādes metodi un piegādāt preces.

5.3. Ja 5.2. Punktā minētajā gadījumā par precēm tika veikta priekšapmaksa, tad Pircējam 14 (četrpadsmit) dienu laikā tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, atskaitot bankas maksas, kuras Pārdevējs maksā par veiktajiem bankas pārskaitījumiem, kā arī piegādes maksu, ja tāda tika piemērota. Ja 5.2. punktā minētajā gadījumā par precēm netika veikta priekšapmaksa, Pircējam, pēc Pārdevēja pieprasījuma, saprātīgā termiņā no prasījumā norādītās summas jāatlīdzina Pārdevējam radītie zaudējumi, t.i. preču piegādes maksa, ja tāda tika piemērota.

6. Pircēja pienākumi

6.1. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un par tām samaksāt saskaņoto cenu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

6.2. Ja pircējs preču piegādes brīdī bez pamatotiem iemesliem atsakās pieņemt preces, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt, lai Pircējs sedz preču piegādes izmaksas.

6.3. Reģistrējoties E-veikalā un pasūtot preces, Pircējs apņemas aizsargāt un neizpaust savu pieteikšanās E-veikalam informāciju, un nenodot un neizpaust to trešajām personām. Ja Pircējs zaudē savu pieteikšanās informāciju, viņam nekavējoties rakstiski par to jāpaziņo E-veikala klientu apkalpošanas nodaļai, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā „Kontakti”. Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādām darbībām, ko veikušas trešās personas, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus.

7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas nodrošināt piekļuvi E- veikala pakalpojumiem, kuru darbības nosacījumi ir noteikti šajos Noteikumos.

7.2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces Pircēja izvēlētajā piegādes veidā, pamatojoties uz šajos Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem.

7.3. Pārdevējs apņemas respektēt Klienta privātuma tiesības uz viņam piederošo personisko informāciju.

7.4. Preces nosaukums un tās galvenās īpašības ir norādītas Pārdevēja E- veikalā, kurā prece tiek iegādāta, un / vai uz preces un / vai preces iepakojuma un / vai preces lietošanas instrukcijā.

8. Preču cenas

8.1. Preču un citu pakalpojumu cenas (ieskaitot, bet neierobežojoties, papildu izmaksas un / vai citas izmaksas, piemēram, pārvadājumu, piegādes, pasta un citas izmaksas) E-veikalā un gala pasūtījuma logā ir norādītas eiro ar PVN. Pārdevējs ir PVN maksātājs.

9. Preču piegāde

9.1. Pasūtot preces, Pircējs apņemas sniegt precīzu piegādes adresi. Preču piegādes pakalpojumam tiek piemērota maksa, kas tiek pievienota preču cenai, kas norādīta E-veikala mājas lapā un kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī. Preču piegādes maksa var būt gan fiksēta, gan atkarīga no Pircēja pasūtīto preču vērtības. E-veikalā var tikt norādīts, ka preču piegādes maksa nav jāmaksā, ja pasūtīto preču vērtība pārsniedz noteiktu summu.

9.2. Pircējam pašam ir jāizņem preces, ja vien pasūtījuma iesniegšanas brīdī nav norādījis, ka preces var izņemt cita persona. Ja Pircējs pats preces izņemt nevar, bet preces tika piegādātas Pircēja norādītajā adresē, Pircējam nav tiesību izteikt pretenzijas par citai personai piegādātām precēm.

9.3. Parasti Pārdevējs Pircējam piegādā preces 2-4 darba dienu laikā, ja vien E-veikalā nav norādīts cits piegādes termiņš. Jebkurā gadījumā preces Pircējam tiek piegādātas ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā. Preču piegādes termiņš tiek sākts skaitīts no nākamās darba dienas pēc tam, kad Pārdevēj kontā ir ieskaitīta preču summa. Šis termiņš ir provizorisks. Tas neattiecas arī uz gadījumiem, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, un Pircējs par pasūtīto preču trūkumu tiks informēts. Apstiprinot šos Noteikumus, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos Preču piegāde var aizkavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja. Šajā gadījumā Puses pieliek visas pūles, lai saskaņotu preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildu termiņā, un ja vien Pārdevējs un Pircējs savstarpēji nav vienojušies citādi, Pircējs var atcelt pasūtījumu, rakstiski informējot Pārdevēju Noteikumos norādītajos rekvizītos. Ja par precēm tika veikta priekšapmaksa, 14 dienu laikā no rakstiskā paziņojuma par pasūtījuma atcelšanu saņemšanas dienas Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda.


9.4. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par Preču piegādes termiņu pārkāpumu, ja preces nav nodotas Pircējam vai netika iesniegtas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pārdevēja.

9.5. Visos gadījumos, kad Pircējs piegādes brīdī pamana iepakojuma bojājumus, piegādāto preču komplektācijas (sortimenta), daudzuma neatbilstības, kurjeram iesniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā norāda piezīmes vai saraksta atsevišķu aktu par šiem bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. Ja Pircējs nepārbauda iepakojumu, piegādāto preču komplektāciju (sortimentu), daudzumu un / vai kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes dokumentā nenorāda šos trūkumus, sūtījums tiek uzskatīts par atbilstošu un nebojātu.
Preču kvalitāte

10.1. Katras preces, kas tiek pārdota E-veikalā, īpašības un vispārējā informācija tiek norādīta preces aprakstā.

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs gadījumā, ja E-veikalā attēlos redzamās Preces dažādos parametros (ieskaitot, bet neierobežojoties, ar savu izmēru, formu, krāsu, un t.t.), Pircēja datora ekrāna īpašību dēļ vai citu tehnisko iemeslu dēļ var atšķirties no preces reāliem parametriem. Pirms pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas, Pircējam ir jāizlasa produkta apraksts.

10.3. Dažām precēm ir noteikts derīguma termiņš, kas norādīts uz produkta iepakojuma.

10.4. Gadījumos, kad attiecībā uz konkrētām precēm tiesību aktos tiek noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas pārdot šādas preces Pircējam tādā veidā, lai viņam būtu dota reāla iespēja izmantot šādas preces pirms derīguma termiņa beigām.


11. Preču atgriešana

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, kvalitatīvas preces tiek nomainītas / atgrieztas, nekvalitatīvas preces tiek nomainītas, atgrieztas, saskaņā ar 2014. gada 22. jūlija LR Valdības rezolūciju Nr. 738 apstiprinātajiem „Mazumtirdzniecības noteikumiem”, Lietuvas Republikas Civilkodeksu un citiem spēkā esošajiem Lietuvas Republikas tiesību aktiem. Nauda par atgrieztajām precēm visos gadījumos tiek ieskaitīta maksātāja bankas kontā.

11.2. Atbilstošas kvalitātes pārtikas produkti netiek nomainīti un atgriezti, ja Pardevējs neizlemj citādi. Iepakotas labas kvalitātes preces, kas pēc piegādes tika izņemtas no iepakojuma un kuras nav piemērotas atgriešanai veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ, var arī tikt nomainītas un atgrieztas tikai ar Pardevēja piekrišanu.

11.3. Kvalitatīvu preci pircējs var atgriezt, ja Pardevējs tam piekrīt, 30 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas, ja kvalitatīva prece tiek atgriezta saskaņā ar šiem Noteikumiem, un atgūt par to samaksāto naudu šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos (naudas atmaksas garantija).

11.4. Lai atgrieztu kvalitatīvu(-as) preci(-es), saskaņā ar 11.3 punktu, 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no preču piegādes Pircējam dienas, Pircējam par to rakstiski jāinformē Pardevējs uz e-pastu info@norameda.lt, norādot atgriežamās preces nosaukumu, pasūtījuma numuru un atgriešanas iemeslus. Pārdevējs, saņemot pieprasījumu, sazinās ar Pircēju 2 (divu) darba dienu laikā, un, ja piekrīt kvalitatīvu preču atgriešanai, saskaņo kvalitatīvas preces atgriešanas vai nomaiņas detaļas, vai informē pircēju, ka nepiekrīt kvalitatīvu preču atgriešanai.

11.5. Atgriežot kvalitatīvas preces, jāievēro šādi nosacījumi:

11.5.1. atgriežamajai precei jābūt oriģinālā, nesabojātā iepakojumā;

11.5.2. pircējs nedrīkst būt sabojājis preci;

11.5.3. prece nav bijusi lietota, tā nedrīkst būt zaudējusi savu preces izskatu (nebojātas etiķetes, nenoplēstas aizsargplēves utt.);

11.5.4. atgriežot preci, nepieciešams iesniegt to iegādes dokumentu.

11.6. Atgriežamajai precei ir jābūt tās pašas komplektācijas, kāda tā bija to saņemot.

11.7. Kad Pārdevējs pārliecinās, ka kvalitatīva prece atbilst šajos Noteikumos noteiktos nosacījumus, atmaksā naudu uz maksātāja bankas kontu 9–14 darba dienu laikā vai, ja Pircējs vēlas, šajā termiņā nomaina atgriezto kvalitatīvu preci pret jaunu. Pārdevējam ir tiesības atteikties pieņemt Pircēja atgriežamās preces, ja netiek ievēroti šajos Noteikumos noteiktie preču atgriešanas noteikumi.

11.8. Kvalitātīvas un nekvalitātīvas Preces var atgriezt pēc Pircēja izvēles:

11.8.1. ar kurjeru (kurjera ierašanās, sūtījuma paņemšana Pircēja norādītajā adresē un piegāde tiek segta no Pircēja līdzekļiem);

11.8.2. pasta nodaļās (Pircējs patstāvīgi izvēlētajā pasta nodaļā veic Preču atgriešanu uz sava rēķina).

11.9. Atgriežot vai nomainot kvalitatīvas preces pēc 14 dienām, kad vēl nav beidzies 30 dienu periods kopš brīža, kad Pircējs saņēma preces, Pircējam netiek atgrieztas Pārdevējam samaksātās preču piegādes izmaksas, Pircējam arī atlīdzina visas preču piegādes izmaksas, kas saistītas ar kvalitātīvu preču atgriešanu un/ vai nomaiņu.

11.10. Pārdevējs atmaksā Pircējam izdevumus saistībā ar nekvalitatīvas preces atgriešanu Lietuvas Republikā, kad pārliecinās, ka Pircējs atgriež preces neatbilstošas kvalitātes dēļ, saskaņā ar šo Noteikumu un Lietuvas Republikas tiesību aktu nosacījumiem.

11.11. Juridiskā preces garantija, saskaņā ar likumu, ir 2 mēneši, ja vien precei nav noteikts cits derīguma termiņš.

12. Informācijas apmaiņa / Sūdzību izskatīšanas kārtība.

12.1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot viņa reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi, un Pircējs var izmantot visus saziņas līdzekļus, kas norādīti E-veikala tīmekļa vietnes sadaļā „Kontakti”.

12.2. Visas sūdzības var iesniegt slēgtajai akciju sabiedrībai „Norameda“ pa E-pastu info@norameda.lt vai rakstiski uz adresi: Slēgtā akciju sabiedrība „Norameda“, Gyneju g. 16, Viļņa, Lietuvas Republika, vai pa tālruni ( 8 5) 2306499.

12.3. Pārdevējam ir tiesības izmeklēt sūdzības 14 (četrpadsmit) dienu laikā no to saņemšanas dienas, ja vien Lietuvas tiesību aktos nav noteikti citi termiņi. Sarežģītos gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl par 15 (piecpadsmit) dienām. Atbildes uz sūdzībām tiek nosūtītas Pircējiem pa e-pastu vai pa telefonu, vai uz Pircēja norādīto adresi.

13. Atbildība


13.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā iesniedz neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas izriet no tā, un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja radītos tiešos zaudējumus.

13.2. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu drošību un viņam jānodrošina, ka tie netiktu nodoti trešajām personām. Ja E-veikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, kas ir pieslēgusies E-veikalam, izmantojot Pircēja pieteikšanās datus, Pārdevējs uzskata šo personu par Pircēju.

13.3. Kaitējuma gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, kas radušies Lietuvas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā un pamatojumā.

14. Mārketings un informācija

14.1. Pārdevējs E-veikalā pēc saviem ieskatiem var ierosināt dažāda veida akcijas, mainīt to noteikumus vai izbeigt tos saskaņā ar Lietuvas Republikas likumdošanu.

14.2. Pārdevējs nosūta visus paziņojumus, izmantojot Pircēja reģistrācijas veidlapā norādītos saziņas līdzekļus.

14.3. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem apstiprinošus paziņojumus interneta, e-pasta pakalpojumu sniedzēju pieslēguma kļūmes dēļ.

14.4. Ja Pircējs piekrīt, ka Pārdevējs apstrādās Pircēja personas datus tiešā mārketinga nolūkos, ko Pircējs sniedz, iegādājoties preces, kā arī piekrīt saņemt uz e-pastu biļetenu ar piedāvājumiem un rakstiem, viņš ievelk ķeksīti uz tā vai nu veicot pasūtījumu, vai arī skaidri norādot savu piekrišanu E-veikalā. Ja Pircējs ir devis savu piekrišanu datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, kā arī uz e-pastu saņemt biļetenu ar piedāvājumiem un rakstiem, vairāk to nevēlēsies, un par to informēs Pārdevēju 14.5. punktā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs nesūtīs Pircējam e. jaunumus un neizmantos viņa datus tiešā mārketinga nolūkos. Pircējs apzinās savas tiesības iebilst pret viņa personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

14.5. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Pārdevējam Pircēja personas datu apstrādei tiešā mārketinga nolūkos, iesniedzot Pārdevējam attiecīgu paziņojumu.

14.6. Pircējs, kurš nevēlas saņemt viņam paredzētos piedāvājumus vai vēlas mainīt biļetena abonēšanas iestatījumus, to var izdarīt arī pats, piesakoties savā kontā.

15. Atteikuma no Līguma noteikumi un kārtība


15.1. Pircējam ir tiesības bez jebkāda iemesla un bez citām izmaksām, izņemot tās, kas ir minētas Lietuvas Republikas Civilkodeksa 6.228-11. p., atteikties no distances pirkšanas-pārdošanas līguma (“Līgums”)ar Pārdevēju, izņemot gadījumu, ja Līgums tika noslēgts par iepakotajām precēm, kas bija izsaiņoti pēc piegādes un kuras nav piemērotas atgriešnai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, kā arī citos gadījumos, kas paredzēti Lietuvas Republikas tiesību aktos. Atteikuma no Līguma termiņš beigsies 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Pircējs vai Pircēja norādītā persona, izņemot pārvadātāju, ir saņēmis preci vai pēdējo preci (ja tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru Pircējs pasūta vairāk nekā vienu preci uzreiz, un tās tiek piegādātas atsevišķi), vai pēdējo partiju vai tās daļu (ja tiek noslēgts līgums, saskaņā ar kuru prece tiek piegādāta dažādās partijās vai daļās). Lai izmantotu tiesības atkāpties no Līguma, Pircējam ir jāpaziņo Pārdevējam par savu lēmumu atteikties no Līguma, iesniedzot nepārprotamu paziņojumu (rakstiski uz adresi, kas norādīta Līgumā vai uz e-pasta adresi info@norameda.lt, norādot preci, kuru vēlas atgriezt, un tās pasūtījuma numuru). Pircējs var izmantot Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto atteikuma formu, bet tas nav obligāti. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja rakstveida paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

15.2. Ja Pircējs atsakās no Līguma, Pārdevējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad Pircējs paziņo par savu lēmumu atteikties no Līguma, atmaksā no Pircēja saņemto naudu, ieskaitot piegādes izmaksas. Pārdevējs veic šādu atmaksu, izmantojot to pašu maksājuma metodi, kuru Pircējs izmantoja sākotnējam maksājuma darījumam, izņemot gadījumus, kad nauda tiek samaksāta kurjeram piegādes brīdī - šajā gadījumā nauda tiek atgriezta bankas kontā vai pa pastu. Jebkurā gadījumā Pircējam nav jāmaksā nekādas maksas, kas saistītas ar šādu naudas atgriešanu.

15.3 Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, kas izriet no darbībām, kas nav nepieciešamas, lai noteiktu preces raksturu, īpašības un veiktspēju. Pircējam ir pienākums atgriezt preci.


16. Noslēguma noteikumi


16.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu, Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, ar 2014. gada 22. jūlija rezolūciju Nr. 738 apstiprinātajiem „Mazumtirdzniecības noteikumiem”, kā arī citiem spēkā esošiem Lietuvas Republikas likumiem un tiesību aktiem.

16.2. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp Pusēm attiecībā uz šiem Noteikumiem tiek piemēroti Lietuvas Republikas tiesību akti un tie tiek interpretēti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

16.3. Visas radušās domstarpības, kas rodas, īstenojot šos Noteikumus, tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek nodoti izskatīšanai Lietuvas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

16.4. Jūs varat iesniegt pieteikumu / sūdzību par precēm vai pakalpojumiem, kas iegādāti mūsu E-veikalā, Valsts Patērētāju tiesību aizsardzības dienestam (Vilniaus iela 25, 01402 Viļņā, e-pasts tarnyba@vvtat.lt, tālr. 8 5 262 67 51, fakss. (8 5) 279 1466, tīmekļa vietnē www.vvtat.lt, tās teritoriālās nodaļas apgabalos - http://vvtat.lt/lt/struktura_ir_kontaktai/teritoriniai-padaliniai.html) vai aizpildot pieteikuma veidlapu EGS platformā http://ec.europa.eu/odr/.

16.5. Puses tiek atbrīvotas no pienākumu pildīšanas saskaņā ar šiem Noteikumiem, ja tie nav izpildāmi neparedzētu apstākļu dēļ, kas nav atkarīgi no Pusēm (nepārvaramas varas apstākļi), piemēram:

16.5.1. ugunsgrēks, sprādziens, vētra un citas dabas katastrofas un dabas spēki, kas neļauj vai aizkavē uzņemto saistību izpildi;

16.5.2 notikums vai apstāklis, kuru līgumslēdzēja Puse (Puses) nespēj kontrolēt un kas neļauj vai aizkavē uzņemto saistību izpildi;

16.5.3 Valdības vai pārvaldes darbības, kas neļauj vai aizkavē uzņemto saistību izpildi;

Buy